MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUS

OHJELMA

ILMOITTAUDU

8.-9.11.2017 Ympäristöoikeus

Kokkola Industrial Park, Port Tower, Satamatie 330, 67101 Kokkola

 

Koulutuksessa tutustutaan kansallisen, ylikansallisen ja kansainvälisen oikeuden väliseen suhteeseen sekä ympäristöoikeuteen liittyviin keskeisiin toimijoihin ja prosesseihin. Käsiteltäviä osa-alueita ovat yritysten vastuita ja toimintoja koskeva ympäristösääntely sekä valvontaan ja laiminlyönteihin liittyvät asiat. Koulutuksessa perehdytään ympäristöoikeuden keskeiseen lainsäädäntöön: mm. jätelakiin, ympäristönsuojelulakiin, merenkulun ympäristönsuojelulakiin ja luonnonsuojelulakiin. Koulutuksessa huomioidaan erityisesti meriklusteri, varustamot ja satamat. Lisäksi koulutuksen aikana tarkastellaan ympäristölupa-asioita, ympäristökäytön ohjauskeinoja sekä tulevaisuuden määräyksiä ja vaatimuksia.

 

KOULUTTAJAT

 

KTM, OTM Tero Iire, Turun yliopisto
Pääkouluttaja

 

Erityisasiantuntija Ville-Veikko Intovuori, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi

Merenkulun ympäristösääntely

 

 

OHJELMA

 

Keskiviikko 8.11.2017

 

9.00–9.15 Tervetuloa ja koulutuspäivien ohjelman esittely

 

9.15–10.45 Ympäristöoikeus - monenlaista ja monentasoista sääntelyä

· Mitä ympäristöoikeus on ja mihin sillä pyritään? Millaisia keinoja käytetään?
· EU:n ja kansallisen sääntelyn suhde
· Kansainväliset sopimukset sääntelyn täydentäjänä

 

11.00–12.00 Paikkaa koskeva ympäristösääntely erityisesti meriympäristössä toimittaessa
· Paikat, jotka ovat jollain lailla erityisiä, ja joissa kaikkea toimintaa koskevat jotkin erityiset määräykset

 

12.00–13.00 Lounas (omakustanteinen)

 

13.00–14.00 Paikkaa koskeva ympäristösääntely jatkuu

Toimintaa koskeva ympäristösääntely erityisesti meriklusterin toiminnoissa

· Toiminnassa (toimintatavat, teknologiavalinnat, käytetyt menetelmät, käytetyt aineet, jne.) huomioitavaa.

· Erilaisia toimintoja koskevat erilaiset määräykset
· Määräykset, luvat, rekisteröinnit, ilmoitukset

 

14.15–15.45 Merenkulun ympäristösääntely

 

19.00 Yhteinen illanvietto ja iltapala (omakustanteinen)

 

Torstai 9.11.2017

 

9.00–10.30 Toimintaa koskeva ympäristösääntely jatkuu

 

10.45–11.45 Keppiä, puhdistusta ja korvauksia – seuraukset ympäristömääräysten laiminlyönneistä, ympäristön pilaantumisesta ja aiheutuneista vahingoista

· Hallinnolliset pakotteet, rikosoikeudelliset seuraukset, puhdistusvelvollisuudet ja korvaukset vahingoista

 

11.45–12.45 Lounas (omakustanteinen)

 

12.45–13.30 Laiminlyönnit ja vahingot jatkuu
Ajan salliessa käsitellään ympäristölupaan liittyvät asiat

 

13.30–15.30 Kokkola Industrial Park:iin ja Kokkolan Satamaan tutustuminen

 

Koulutuksen kohderyhmänä ovat Varsinais-Suomen, Satakunnan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueen meriklusterialan toimijat, erityisesti pienissä ja keskisuurissa yrityksissä työskentelevät, myös yrittäjät. Koulutus on osa Kiertotalous, ympäristö ja meriklusteri -opintokokonaisuutta, jonka koulutuspäivät ovat avoimia kaikille kohdealueen pk-yrityksille.

 

Koulutuspäivien osallistumismaksu on 75 euroa (+ mahdollinen pienlaskutuslisä 15 e).

 

Lataa koulutuksen esite pdf:nä tästä.

 

Lisätiedot:

suunnittelija

Talvikki Välimaa

puh. 040 779 9491

talvikki.valimaa@utu.fi

 

 

 

Kiertotalous, ympäristö ja meriklusteri:

8.-9.11.2017 Ympäristöoikeus

 

Kokkola Industrial Park, Port Tower, Satamatie 330, 67101 Kokkola

 

Koulutuspäivien osallistumismaksu on 75 euroa (+ mahdollinen pienlaskutuslisä 15 e). Koulutus on kohdealueen pk-yrityksille arvonlisäverotonta. Mukaan koulutukseen otetaan rajallinen määrä osallistujia, joten mukaan kannattaa ilmoittautua hyvissä ajoin ennen tilaisuutta.

 

Ilmoittaudu mukaan koulutukseen tästä linkistä 1.11.2017 mennessä.

 

Etusijalla ovat Varsinais-Suomen, Satakunnan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueen meriklusterialan toimijat, erityisesti pk-yritykset. Pk-yritykseksi määritellään yritys, jonka palveluksessa on vähemmän kuin 250 työntekijää ja jonka vuosiliikevaihto on enintään 50 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma enintään 43 miljoonaa euroa.

 

Lisätiedot:

suunnittelija

Talvikki Välimaa

puh. 040 779 9491

talvikki.valimaa@utu.fi

 

 

MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUS

 

Turun toimipiste:

ICT-talo

Joukahaisenkatu 3-5 B

5. krs.

20520 TURKU

 

Rauman toimipiste:

Toimistoetappi

Satamakatu 22 C

2. krs

26100 RAUMA

Postiosoite:

Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus

20014 Turun yliopisto

 

MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUS