MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUS

OHJELMA

ILMOITTAUDU

Kiertotalous, ympäristö ja meriklusteri lähipäivät, Kokkola:

8.-9.11.2017 Ympäristöoikeus

 

Kokkola Industrial Park, Port Tower, Satamatie 330, 67101 Kokkola

 

Koulutuksessa tutustutaan kansallisen, ylikansallisen ja kansainvälisen oikeuden väliseen suhteeseen sekä ympäristöoikeuteen liittyviin keskeisiin toimijoihin ja prosesseihin. Käsiteltäviä osa-alueita ovat jätelaki, yritysten vastuut jätehuollon järjestämisessä, ympäristönsuojelunlaki ja valvontaan liittyvät asiat. Koulutuksessa huomioidaan varustamoja ohjaavat ympäristösäädökset ja satamia koskeva ympäristölainsäädäntö. Lisäksi koulutuksen aikana tarkastellaan ympäristölupa-asioita, ympäristökäytön ohjauskeinoja sekä tulevaisuuden määräyksiä ja vaatimuksia.

 

Koulutus on osa Kiertotalous, ympäristö ja meriklusteri -opintokokonaisuutta, jonka lähipäivät ovat avoimia kaikille kohdealueen pk-yrityksille. Voit ilmoittautua mukaan lähipäiville, vaikka et suorittaisikaan koko koulutusohjelmaa.

 

Koulutuksen kohderyhmänä ovat Varsinais-Suomen, Satakunnan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueen meriklusterialan toimijat, erityisesti pienissä ja keskisuurissa yrityksissä työskentelevät, myös yrittäjät. Meriklusterialan toimijoiksi katsotaan mm. meriteollisuuden, varustamojen, satamanpitäjien, operaattoreiden ja veneteollisuusyritysten lisäksi muut meriliikennesidonnaiset yritykset, alan järjestöt ja virkamiehet sekä logistiikka-alan asiantuntijat.

 

Koulutuksen ohjelma julkaistaan heti sen valmistuttua. Muutokset ohjelmaan ovat mahdollisia.

 

Lisätiedot:

 

suunnittelija

Talvikki Välimaa

puh. 040 779 9491

talvikki.valimaa@utu.fi

 

Kiertotalous, ympäristö ja meriklusteri lähipäivät, Kokkola:

8.-9.11.2017 Ympäristöoikeus

 

Kokkola Industrial Park, Port Tower, Satamatie 330, 67101 Kokkola

 

Kiertotalous, ympäristö ja meriklusteri -täydennyskoulutuksen lähipäiville on mahdollista osallistua, vaikka ei suorittaisikaan koko opintokokonaisuutta.

 

Koulutuspäivien osallistumismaksu on 75 euroa (+ mahdollinen pienlaskutuslisä 15 e). Koulutus on kohdealueen pk-yrityksille arvonlisäverotonta. Mukaan koulutukseen otetaan rajallinen määrä osallistujia, joten mukaan kannattaa ilmoittautua hyvissä ajoin ennen tilaisuutta.

 

Ilmoittaudu mukaan Ympäristö-koulutukseen tästä linkistä 1.11.2017 mennessä.

 

Etusijalla ovat Varsinais-Suomen, Satakunnan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueen meriklusterialan toimijat, erityisesti pk-yritykset. Pk-yritykseksi määritellään yritys, jonka palveluksessa on vähemmän kuin 250 työntekijää ja jonka vuosiliikevaihto on enintään 50 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma enintään 43 miljoonaa euroa.

 

Lisätiedot:

suunnittelija

Talvikki Välimaa

puh. 040 779 9491

talvikki.valimaa@utu.fi

 

 

MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUS

 

Turun toimipiste:

ICT-talo

Joukahaisenkatu 3-5 B

5. krs.

20520 TURKU

 

Rauman toimipiste:

Toimistoetappi

Satamakatu 22 C

2. krs

26100 RAUMA

Postiosoite:

Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus

20014 Turun yliopisto

 

MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUS