Menneitä tapahtumiamme

Kuljetusvastuu I

10.5.2017, Helsinki

Koulutuksessa perehdytään meri- ja maantiekuljetuksiin liittyvään lainsäädäntöön, eri osapuolten vastuisiin ja velvoitteisiin sekä oikeudellisiin kysymyksiin. Erityistä huomiota kiinnitetään asiakirjoihin, kauppa- ja kuljetussopimusten kiinteään suhteeseen ja vastuun

siirtymiseen.

 

MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUS

Laiva-alan luentopäivät:

Offshoren uusi aalto

26.-27.4.2017 Turku

 

Offshore-markkinoiden ennustetaan nousevan vuosikymmenen lopun aikana. Tähän on hyvä valmistautua nyt.

Luentopäivien tarkoituksena on antaa yleiskuva offshore-toiminnan perusteista ja eri osa-alueista niin liiketaloudellisessa kuin teknisessä merkityksessä.

 

Studia Maritima -luento

Laivojen ja hyvinvointivaltion rakentajat

- Rauman laivanrakentajien kokemuksia työstään 1960-1980 -luvuilla

4.4.2017 Rauma ja Turku

 

Luentosarja merenkulkualan aiheista, vapaa pääsy

Laiva-alan luentopäivät:

Uutta laivanrakennuksessa - muuttuvat säännöt

1.-2.2.2017 Helsinki

 

Luennoilla käsitellään uusimmat laivoja koskevat sopimukset ja määräykset sekä niiden soveltaminen käytäntöön. Koulutuksen kohderyhmänä ovat telakat, suunnittelutoimistot, varustamot, alihankkijat ja viranomaiset, suunnittelijat, laivojen henkilökunta sekä tarkastajat.

Laiva-alan luentopäivät:

Johdatus laivatekniikkaan

11.-12.1.2017 Turku

 

Erinomainen tietopaketti erityisesti niille telakoiden, varustamoiden ja muiden organisaatioiden työntekijöille, joilla ei ole laivateknisen alan koulutusta. Luentopäivät soveltuvat myös alan henkilöstön laivateknisten tietojen
päivitykseen.

Studia Maritima -luento

Suomalaisten merimiesten ajatuksia turvallisuuskulttuurista ja johtamisesta

13.12.2016Rauma ja Turku

 

Luentosarja merenkulkualan aiheista, vapaa pääsy

Studia Maritima -luento

Kustannusten hallinta satamainvestointiprojektissa

15.11.2016Rauma ja Turku

 

Luentosarja merenkulkualan aiheista, vapaa pääsy

Erikoiskuljetukset

16.-17.11.2016 Turku

 

Erikoiskuljetuksia ja niihin liittyvää osaamista tarvitaan yhä enemmän tuotannon keskittyessä ja erilaisten projektikuljetusten lisääntyessä. Erityisen ajankohtaista on valmistelussa oleva erikoiskuljetussäädösten kokonaisuudistus.

Koulutuksessa syvennytään asiantuntijoiden johdattamana erikoiskuljetusten suunnitteluun, valmisteluun ja toteutukseen eri kuljetusmuotojen

mahdollisuudet, ongelmakohdat ja erityisvaatimukset huomioiden.

Satama 16 Port

2.-3.11.2016 Helsinki

 

Satama- ja merenkulkualan ammattilaisille ja sidosryhmille kohdistettu ajankohtainen tietopaketti. Päivien aikana ohjelmassa luodaan katsaus tämän hetken markkinoihin ja liikennepolitiikkaan sekä käsitellään mm. satamien turvallisuutta eri näkökulmista ja automaation vaikutuksia satamiin. Tapahtuma kokonaisuudessaan tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden verkostoitua ja luoda kontakteja.

 

 

Studia Maritima -luento

Hyvä merimiestaito oikeuskäytännön valossa

11.10.2016Rauma ja Turku

 

Luentosarja merenkulkualan aiheista, vapaa pääsy

 

Laiva-automaatio ja komentosiltajärjestelmät

5.-6.10.2016 Kirkkonummi

 

Luentopäivillä käsitellään komentosiltajärjestelmiä ja laiva-automaatiota sekä niihin liittyviä mittaus-, valvonta-, ohjaus- ja turvajärjestelmiä. Näistä saatavaa tietoa käytetään nykyään yhä enemmän laivajärjestelmien energiatehokkaampaan operointiin, laitteiden kunnonvalvontaan ja ennakoivaan huoltoon.

 

Lue lisää

>

 

Työturvallisuuskulttuuri - Turvallinen liikkuminen yhteisellä työpaikalla

4.10.2016 Helsinki

 

Satama on yhteinen työpaikka, jossa työntekijät edustavat monia eri organisaatioita, jopa eri kansallisuuksia ja kulttuureita. Siellä on siksi myös työturvallisuuden kannalta kriittisiä rajapintoja, joiden sujuvuus on tärkeä osa turvallista työympäristöä. Työturvallisuus on henkilöstöön kohdistuvien riskien hallintaa ja työnteon turvallisuuden ylläpitoa ja kehittämistä.

 

ISPS - Sataman turvapäällikkö

23.-24.8.2016 Turku

 

Koulutus antaa valmiudet toimia sataman turvapäällikkönä. Koulutuksessa perehdytään ISPS-koodiin ja kansallisiin määräyksiin, sataman turvallisuusorganisaatioon sekä muihin IMO:ssa määriteltyihin kurssivaatimuksiin sekä kuullaan kokemuksia käytännöstä.

Lue lisää

>

ISPS - Sataman turvapäällikkö

29.-30.8.2017 Helsinki

 

Koulutus antaa valmiudet toimia sataman turvapäällikkönä. Koulutuksessa perehdytään ISPS-koodiin ja kansallisiin määräyksiin, sataman turvallisuusorganisaatioon sekä muihin Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä (IMO) määriteltyihin kurssivaatimuksiin.

 

Meriturvallisuusseminaari

6.6.2017 Helsinki

 

Ajankohtaista asiaa meriturvallisuudesta.

Perinteinen Meriturvallisuusseminaarin järjestetään jo 20. kerran.

Seminaarin yhteydessä jaetaan vuosittainen Merenkulun teemapalkinto.

 

Meriliikenteen ja -teollisuuden ympäristövaikutukset ja energiatehokkuus

30.-31.5.2017 Turku

Koulutuksessa perehdytään energia-asioiden ja kiertotalouden väliseen yhteyteen, sekä siihen miten energian kulutusta voi vähentää omassa yrityksessä. Koulutuksessa tutustutaan uusiutuvien energianlähteiden käytön mahdollisuuksiin ja reunaehtoihin merenkulussa, sekä käsitellään energian käytön tehostamisen vaatimia investointeja ja kustannuksia. Lisäksi koulutuksessa perehdytään meriliikenteen ja -teollisuuden ympäristövaikutuksiin.

 

MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUS

 

Turun toimipiste:

ICT-talo

Joukahaisenkatu 3-5 B

5. krs.

20520 TURKU

 

Rauman toimipiste:

Toimistoetappi

Satamakatu 22 C

2. krs

26100 RAUMA

Postiosoite:

Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus

20014 Turun yliopisto

 

MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUS