MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUS

OHJELMA

ILMOITTAUDU

Kiertotalous, ympäristö ja meriklusteri:

24.-25.1.2018 Lisäarvojen ja -palvelujen tuottaminen

 

Lisäarvojen ja -palvelujen tuottaminen ja niiden merkityksen ymmärtäminen osana kiertotaloutta on koulutuksessa keskeisessä roolissa.  Koulutuksen aikana käsiteltäviä teemoja ovat uusien tuotteiden ja palveluiden suunnittelu ja uudet liiketoimintamallit, tuotekehitysprosessin periaatteet ja prosessin hallitseminen. Koulutuksessa tarkastellaan myös lisäarvojen kustannusvaikutuksia sekä tuotteiden hinnoittelua. Lisäksi koulutuksessa selvitetään mahdollisuutta hyödyntää kiertotalouspanostuksia yrityksen viestinnässä ja markkinoinnissa.

 

Koulutuksen kohderyhmänä ovat Varsinais-Suomen, Satakunnan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueen meriklusterialan toimijat, erityisesti pienissä ja keskisuurissa yrityksissä työskentelevät, myös yrittäjät. Meriklusterialan toimijoiksi katsotaan mm. meriteollisuuden, varustamojen, satamanpitäjien, operaattoreiden ja veneteollisuusyritysten lisäksi muut meriliikennesidonnaiset yritykset, alan järjestöt ja virkamiehet sekä logistiikka-alan asiantuntijat.

 

Koulutuksen ohjelma julkaistaan heti sen valmistuttua. Muutokset ohjelmaan ovat mahdollisia.

 

Lisätiedot:

 

suunnittelija

Talvikki Välimaa

puh. 040 779 9491

talvikki.valimaa@utu.fi

 

Kiertotalous, ympäristö ja meriklusteri:

24.-25.1.2018 Lisäarvojen ja -palvelujen tuottaminen

 

Koulutuspäivien osallistumismaksu on 75 euroa (+ mahdollinen pienlaskutuslisä 15 e). Koulutus on kohdealueen pk-yrityksille arvonlisäverotonta. Mukaan koulutukseen otetaan rajallinen määrä osallistujia, joten mukaan kannattaa ilmoittautua hyvissä ajoin ennen tilaisuutta.

 

Ilmoittaudu mukaan Lisäarvojen ja -palveluiden tuottaminen -koulutukseen tästä linkistä 16.1.2018 mennessä.

 

Etusijalla ovat Varsinais-Suomen, Satakunnan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueen meriklusterialan toimijat, erityisesti pk-yritykset. Pk-yritykseksi määritellään yritys, jonka palveluksessa on vähemmän kuin 250 työntekijää ja jonka vuosiliikevaihto on enintään 50 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma enintään 43 miljoonaa euroa.

 

Lisätiedot:

suunnittelija

Talvikki Välimaa

puh. 040 779 9491

talvikki.valimaa@utu.fi

 

 

MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUS

 

Turun toimipiste:

ICT-talo

Joukahaisenkatu 3-5 B

5. krs.

20520 TURKU

 

Rauman toimipiste:

Toimistoetappi

Satamakatu 22 C

2. krs

26100 RAUMA

Postiosoite:

Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus

20014 Turun yliopisto

 

MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUS