MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUS

OHJELMA

ILMOITTAUDU

Kiertotalous, ympäristö ja meriklusteri:

24.-25.1.2018 Lisäarvojen ja palvelujen tuottaminen

Opettajankoulutuslaitos, Seminaarinkatu 1, Rauma

 

Taloudessa siirrytään enenevästi tavaroiden omistamisesta palveluiden käyttämiseen, ja osaamista myydään tuotteiden lisäksi palveluina. Jo tällä hetkellä palvelujen osuus viennin arvonlisäyksestä on Suomessa yli kolmasosa koko viennin arvonlisäyksestä.
 

Koulutuksessa perehdytään uusien tuotteiden ja palveluiden suunnitteluun sekä hinnoitteluun ja vihreään viestintään. Koulutuksessa tarkastellaan tuotekehitysprosessia, tuotteiden hinnoittelua ja selvitetään mahdollisuuksia hyödyntää ympäristöpanostuksia yrityksen markkinoinnissa ja viestinnässä. Koulutuksessa huomioidaan erityisesti meriklusteri, varustamot ja satamat.

 

Koulutuksen kohderyhmänä ovat Varsinais-Suomen, Satakunnan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueen meriklusterialan toimijat, erityisesti pienissä ja keskisuurissa yrityksissä työskentelevät sekä yrittäjät. Myös muut toimijat ovat tervetulleita.

 

Lataa ohjelma  pdf:nä tästä

 

OHJELMA

 

KESKIVIIKKO 24.1.2018

 

8.30 MERIOSAAJAT –oppimateriaalin esittely

Erikoissuunnittelija Anne E. Suominen, Turun yliopiston Brahea-keskuksen
Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus

 

9.00 Aamukahvit
9.15Koulutuksen avaus ja tervetuloa

Suunnittelija Talvikki Välimaa, Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus
9.30 Miksi lisäarvojen ja palvelujen tuottaminen on tärkeää? Meriklusterin markkinatilanteet, tulevaisuuden näkymät ja arvonlisäys
Erikoistutkija Tapio Karvonen, Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus
10.30 Uudet arvonluonnin tavat perinteisen tuotekehityksen haastajana?
Kehittämispäällikkö Keijo Koskinen, Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Tulevaisuuden tutkimuskeskus
12.00 Lounas (omakustanteinen)
12.45 Digitalisaatio ja tuotekehitys lisäarvojen ja palveluiden tuottamisessa, case Wärtsilä
Manager, Digital Product Management Ilkka Rytkölä, Wärtsilä
13.30 Rahdinsidonnan automaattisen tarkistuksen vaikutukset hävikkiin sekä kokemuksia tuotekehityksestä ja hinnoittelusta
Liiketoimintajohtaja Kimmo Laakkonen, Conexbird Oy
14.15 - 16.00 Simulaattorisuunnistus merikoulunmäellä (Suojantie 2, Rauma)

Hankepäällikkö Heikki Koivisto, Satakunnan ammattikorkeakoulu

 

 19.00    Päivällinen (omakustanteinen)

 

 

TORSTAI 25.1.2018
9.30 Palveluiden, tuotteiden ja lisäarvojen hinnoittelu

- Kustannuslaskennan tuki hinnoittelulle

- Erilaiset hinnoittelumenetelmät

- Lisäarvoajattelu hinnoittelussa

- Elinkaariajattelu hinnoittelun tukena
Yliopistonlehtori Erkki Vuorenmaa Turun yliopisto, Kauppakorkeakoulu
10.30 kahvitauko
10.45 Palveluiden, tuotteiden ja lisäarvojen hinnoittelu jatkuu
Yliopistonlehtori Erkki Vuorenmaa Turun yliopisto, Kauppakorkeakoulu
11.45 Lounas (omakustanteinen)
12.45 Ryhmätyöharjoituksia tuotekehityksestä
14.00 Kestävä vihreä markkinointi
Filosofi Maarit Pallari

14.45 -15.30 Ympäristömarkkinointi kilpailukeinona

Project Manager Technical Kari Pihlajaniemi, Royal Caribbean International

 

Ohjelmamuutokset mahdollisia.

 

 

Lisätiedot:

Talvikki Välimaa

talvikki.valimaa@utu.fi

040 779 9491

Kiertotalous, ympäristö ja meriklusteri:

24.-25.1.2018 Lisäarvojen ja -palvelujen tuottaminen

 

Koulutuspäivien osallistumismaksu on 75 euroa (+ mahdollinen pienlaskutuslisä 15 e). Koulutus on kohdealueen pk-yrityksille arvonlisäverotonta. Mukaan koulutukseen otetaan rajallinen määrä osallistujia, joten mukaan kannattaa ilmoittautua hyvissä ajoin ennen tilaisuutta.

 

Ilmoittaudu mukaan Lisäarvojen ja -palveluiden tuottaminen -koulutukseen tästä linkistä 16.1.2018 mennessä.

 

Etusijalla ovat Varsinais-Suomen, Satakunnan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueen meriklusterialan toimijat, erityisesti pk-yritykset. Pk-yritykseksi määritellään yritys, jonka palveluksessa on vähemmän kuin 250 työntekijää ja jonka vuosiliikevaihto on enintään 50 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma enintään 43 miljoonaa euroa.

 

Lisätiedot:

suunnittelija

Talvikki Välimaa

puh. 040 779 9491

talvikki.valimaa@utu.fi

 

 

MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUS

 

Turun toimipiste:

ICT-talo

Joukahaisenkatu 3-5 B

5. krs.

20520 TURKU

 

Rauman toimipiste:

Toimistoetappi

Satamakatu 22 C

2. krs

26100 RAUMA

Postiosoite:

Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus

20014 Turun yliopisto

 

MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUS