MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUS

 

MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUS

MERENKULKUALAN TÄYDENNYSKOULUTUKSET

JA KONFERENSSIT

Näiltä sivuilta löydät tietoa Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen (MKK) järjestämistä täydennyskoulutuksista ja konferensseista. Tervetuloa mukaan! Lisää tietoa MKK:sta löydät osoitteesta mkk.utu.fi

TAPAHTUMAT

Lasti- ja kuljetusturvallisuus

14.-15.11.2017, Helsinki

 

Oikeanlainen valmistautuminen ja kuljetuksen tuomien haasteiden ja mahdollisuuksien huomiointi tuotteen suunnittelussa, valmistuksessa, kauppa- ja kuljetussopimuksessa, vakuuttamisessa, vahingontorjunnassa ja kuljetuksen toteutuksessa hyödyttävät kaikkia osapuolia.

 

Kuljetusvastuu I

10.5.2017, Helsinki

Koulutuksessa perehdytään meri- ja maantiekuljetuksiin liittyvään lainsäädäntöön, eri osapuolten vastuisiin ja velvoitteisiin sekä oikeudellisiin kysymyksiin. Erityistä huomiota kiinnitetään asiakirjoihin, kauppa- ja kuljetussopimusten kiinteään suhteeseen ja vastuun

siirtymiseen.

 

Teknologian esittelypäivät

23.5.2017 Rauma

 

Teknologian maksuton esittelypäivät yrityksille edistää uusien teknologioiden hyödyntämistä ja käyttöönottoa. Iltapäivässä näytillä ja kokeiltavana on mm. 3D-mallinnusta,  2D- ja 3D-konenäön sovelluksia ja laajennetun todellisuuden laitteistoa.

 

Meriliikenteen ja -teollisuuden ympäristövaikutukset ja energiatehokkuus

30.-31.5.2017 Turku

Koulutuksessa perehdytään energia-asioiden ja kiertotalouden väliseen yhteyteen, sekä siihen miten energian kulutusta voi vähentää omassa yrityksessä. Koulutuksessa tutustutaan uusiutuvien energianlähteiden käytön mahdollisuuksiin ja reunaehtoihin merenkulussa, sekä käsitellään energian käytön tehostamisen vaatimia investointeja ja kustannuksia. Lisäksi koulutuksessa perehdytään meriliikenteen ja -teollisuuden ympäristövaikutuksiin.

Meriturvallisuusseminaari

6.6.2017 Helsinki

 

Ajankohtaista asiaa meriturvallisuudesta.

Perinteinen Meriturvallisuusseminaarin järjestetään jo 20. kerran.

Seminaarin yhteydessä jaetaan vuosittainen Merenkulun teemapalkinto.

 

ISPS - Sataman turvapäällikkö

29.-30.8.2017 Helsinki

 

Koulutus antaa valmiudet toimia sataman turvapäällikkönä. Koulutuksessa perehdytään ISPS-koodiin ja kansallisiin määräyksiin, sataman turvallisuusorganisaatioon sekä muihin Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä (IMO) määriteltyihin kurssivaatimuksiin.

 

Kiertotalous, ympäristö ja meriklusteri:

Jätehuolto ja ympäristöjärjestelmät

7.-8.9.2017 Vaasa

 

Kuvaus tulossa

Laiva-alan luentopäivät:

Verkostot ja projektinhallinta

20.-21.9.2017 Turku

 

Verkostoitumisen lisääntyessä projektinhallinnan luonne on jatkuvassa muutoksessa. Tiedon ja muutosten hallinnan tärkeys korostuu. Luentopäivillä käsitellään laivanrakennuksen projektinhallintaa laajasti ja esitellään käytännön esimerkkejä niin verkostoveturin kuin toimittajienkin kannalta. Luentopäivät on tarkoitettu erityisesti projektipäälliköille ja –henkilöstölle, yritysten tuotannon ja taloushallinnon avainhenkilöille sekä suunnittelijoille.

 

 

 

 

Työturvallisuuskulttuuri satamassa: Turvallinen kuljetusketju yhteisellä työpaikalla

4.10.2017 Helsinki

 

Kuljetusketju haasteineen on vuoden 2017 tapahtuman teemana ja aihetta käsitellään yhteisen työpaikan työturvallisuuden ja satamasidonnaisten toimijoiden näkökulmasta.

Kuljetusvastuu II

11.-12.10.2017, Helsinki

 

Koulutuksessa perehdytään meri- ja maantiekuljetuksiin liittyvään lainsäädäntöön, eri osapuolten vastuisiin ja velvoitteisiin sekä oikeudellisiin kysymyksiin. Erityistä huomiota kiinnitetään asiakirjoihin, kauppa- ja kuljetussopimusten kiinteään suhteeseen ja vastuun

siirtymiseen.

Kiertotalous, ympäristö ja meriklusteri:

Ympäristöoikeus

8.-9.11.2017 Kokkola

 

Kuvaus tulossa

Merenkulun ja satamatoimintojen perusteet

28.-29.11.2017, Helsinki

 

Koulutus tarjoaa perehdyttävän tietopaketin merenkulku- tai satama-alalla toimiville. Aiheina ovat mm. kauppamerenkulun peruskäsitteet ja säädökset, varustamotoiminta, alustyypit ja rahtimarkkinat. Omana kokonaisuutenaan tutustutaan satamajärjestelmään, satamien toimintaympäristöön ja sidosryhmiin.

 

Kiertotalous, ympäristö ja meriklusteri:

Lisäarvojen ja palvelujen tuottaminen

24.-25.1.2017 Rauma

 

Kuvaus tulossa

 

MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUS

 

Turun toimipiste:

ICT-talo

Joukahaisenkatu 3-5 B

5. krs.

20520 TURKU

 

Rauman toimipiste:

Toimistoetappi

Satamakatu 22 C

2. krs

26100 RAUMA

Postiosoite:

Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus

20014 Turun yliopisto

 

Kiertotalous, ympäristö ja meriklusteri: Meriliikenteen ja -teollisuuden ympäristövaikutukset ja energiatehokkuus

30.-31.5.2017 Turku

 

Lähipäivien aikana perehdytään energia-asioiden ja kiertotalouden väliseen yhteyteen, sekä siihen miten energian kulutusta voi vähentää omassa yrityksessä.

Kiertotalous, ympäristö ja meriklusteri:

Jätehuolto ja ympäristöjärjestelmät

7.-8.9.2017 Turku

 

Kuvaus tulossa

Kiertotalous, ympäristö ja meriklusteri:

Ympäristöoikeus

8.-9.11.2017 Turku

 

Kuvaus tulossa

Merenkulun ja satamatoimintojen perusteet

28.-29.11.2017, Helsinki

 

Koulutus tarjoaa perehdyttävän tietopaketin merenkulku- tai satama-alalla toimiville. Aiheina ovat mm. kauppamerenkulun peruskäsitteet ja säädökset, varustamotoiminta, alustyypit ja rahtimarkkinat.

 

Kiertotalous, ympäristö ja meriklusteri:

Lisäarvojen ja palvelujen tuottaminen

24.-25.1.2017 Turku

 

Kuvaus tulossa

Merenkulun ja satamatoimintojen perusteet

28.-29.11.2017, Helsinki

 

Koulutus tarjoaa perehdyttävän tietopaketin merenkulku- tai satama-alalla toimiville. Aiheina ovat mm. kauppamerenkulun peruskäsitteet ja säädökset, varustamotoiminta, alustyypit ja rahtimarkkinat.

 

MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUS

MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUS