MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUS

 

MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUS

MERENKULKUALAN TÄYDENNYSKOULUTUKSET

JA KONFERENSSIT

Näiltä sivuilta löydät tietoa Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen (MKK) järjestämistä täydennyskoulutuksista ja konferensseista. Tervetuloa mukaan! Lisää tietoa MKK:sta löydät osoitteesta mkk.utu.fi

TAPAHTUMAT

 Tulosta tapahtumakalenteri tästä (pdf)

Studia Maritima -luento

Suomen meriklusteri kohti 2020-lukua

- odotettavissa sekä myötätuulta että haasteita

7.2.2017 Rauma ja Turku

 

Luentosarja merenkulkualan aiheista, vapaa pääsy

Teknologian esittelypäivä pk-yrityksille

23.5.2017 Rauma

 

MERIOSAAJAT edistää uusien teknologioiden hyödyntämistä ja käyttöönottoa demoamalla käytännöllisiä ja tuotantomenetelmiä kehittäviä teknologian protototeutuksia. Tavoitteenamme on auttaa pienyrityksiä löytämään näistä uusia ratkaisuja omaan toimintaansa.

Studia Maritima -luento

Laivamarkkinat ja Turun telakan tulevaisuuden näkymät

8.3.2017 Rauma ja Turku

 

Luentosarja merenkulkualan aiheista, vapaa pääsy

Kiertotalous, ympäristö ja meriklusteri 25 op -täydennyskoulutuskokonaisuus

22.3.2017-1.3.2018

 

Kiertotalouden on arvioitu tuovan Suomelle jopa 2,5 miljardin euron kasvumahdollisuudet. Opintokokonaisuudessa tarkastellaan kiertotaloutta osana tehokasta liiketoimintaa ja sen hyöty-, kustannus- ja ympäristövaikutuksia. Tavoitteena on perehdyttää opiskelijat kiertotalouden eri osa-alueisiin, sen taustaan

ja kiertotalouden edistämiseen vaikuttaviin tekijöihin.

 

 

 

Studia Maritima -luento

Laivojen ja hyvinvointivaltion rakentajat

- Rauman laivanrakentajien kokemuksia työstään 1960-1980 -luvuilla

4.4.2017 Rauma ja Turku

 

Luentosarja merenkulkualan aiheista, vapaa pääsy

Meriliikenteen uudet polttoaineet

5.4.2017 Helsinki

 

Meriliikenteessä on uusien säädösten ja rikkirajoitusten myötä otettu käyttöön uusia polttoainevaihtoehtoja. Pitkällä aikavälillä yksi ratkaisuista on Itämeren liikenteessä LNG.  Miten polttoaineen jakeluverkosto vastaa kysyntään? Mitä vaihtoehtoja meriliikenteessä on polttoaineiden suhteen ja miten käyttäjät ovat ottaneet vastaan hiljalleen laajentuvan jakeluverkoston ja toimintatavat?

Laiva-alan luentopäivät:

Offshoren uusi aalto

26.-27.4.2017 Turku

 

Offshore-markkinoiden ennustetaan nousevan vuosikymmenen lopun aikana. Tähän on hyvä valmistautua nyt.

Luentopäivien tarkoituksena on antaa yleiskuva offshore-toiminnan perusteista ja eri osa-alueista niin liiketaloudellisessa kuin teknisessä merkityksessä.

 

Työturvallisuuskulttuuri satamassa: Turvallinen kuljetusketju yhteisellä työpaikalla

4.10.2017 Helsinki

 

Kuljetusketju haasteineen on vuoden 2017 tapahtuman teemana ja aihetta käsitellään yhteisen työpaikan työturvallisuuden ja satamasidonnaisten toimijoiden näkökulmasta.

 

MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUS

 

Turun toimipiste:

ICT-talo

Joukahaisenkatu 3-5 B

5. krs.

20520 TURKU

 

Rauman toimipiste:

Toimistoetappi

Satamakatu 22 C

2. krs

26100 RAUMA

Postiosoite:

Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus

20014 Turun yliopisto

 

Teknologian esittelypäivät PK-yrityksille

8.2.2017 Pori

 

MERIOSAAJAT edistää uusien teknologioiden hyödyntämistä ja käyttöönottoa demoamalla käytännöllisiä ja tuotantomenetelmiä kehittäviä teknologian protototeutuksia. Tavoitteenamme on auttaa pienyrityksiä löytämään näistä uusia ratkaisuja omaan toimintaansa.

Kiertotalous, ympäristö ja meriklusteri 25 op -täydennyskoulutuskokonaisuus

22.3.2017-1.3.2018

 

Opintokokonaisuudessa tarkastellaan kiertotaloutta osana tehokasta liiketoimintaa ja sen hyöty-, kustannus- ja ympäristövaikutuksia. Tavoitteena on perehdyttää opiskelijat kiertotalouden eri osa-alueisiin, sen taustaan ja kiertotalouden edistämiseen vaikuttaviin tekijöihin.

 

Meriliikenteen uudet polttoaineet

5.4.2017 Helsinki

 

Meriliikenteessä käytettävälle polttoaineelle on uusien säädösten ja rikkirajoitusten myötä löytynyt uusia vaihtoehtoja. Pitkällä aikavälillä yksi keskeisistä ja ratkaisuista on LNG, jolla varmistetaan kustannustehokas ja vähäpäästöinen meriliikenne Itämerellä.

Laiva-alan luentopäivät:

Offshoren uusi aalto

26.-27.4.2017 Turku

 

 

Kiertotalous, ympäristö ja meriklusteri 25 op -täydennyskoulutuskokonaisuus

22.3.2017-1.3.2018

 

Opintokokonaisuudessa tarkastellaan kiertotaloutta osana tehokasta liiketoimintaa ja sen hyöty-, kus-tannus- ja ympäristövaikutuksia. Tavoitteena on pe-rehdyttää opiskelijat kiertotalouden eri osa-alueisiin, sen taustaan ja kiertotalouden edistä-

miseen vaikuttaviin tekijöihin.

 

MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUS

MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUS

Teknologian esittelypäivät PK-yrityksille

8.2.2017 Pori

 

Studia Maritima -luento

Suomen meriklusteri kohti 2020-lukua

7.2.2017 Rauma ja Turku

Kiertotalous, ympäristö ja meriklusteri 25 op -täydennyskoulutuskokonaisuus

22.3.2017-1.3.2018

 

Studia Maritima -luento

Laivamarkkinat ja Turun telakan tulevaisuuden näkymät

8.3.2017 Rauma ja Turku

Studia Maritima -luento

Laivojen ja hyvinvointivaltion rakentajat

4.4.2017 Rauma ja Turku

Meriliikenteen uudet polttoaineet

5.4.2017 Helsinki

Laiva-alan luentopäivät:

Offshoren uusi aalto

26.-27.4.2017 Turku

 

 

Työturvallisuuskulttuuri satamassa: Turvallinen kuljetusketju yhteisellä työpaikalla

4.10.2017 Helsinki

Studia Maritima -luento

Laivamarkkinat ja Turun telakan tulevaisuuden näkymät

8.3.2017 Rauma ja Turku