MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUS

 

MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUS

MERENKULKUALAN TÄYDENNYSKOULUTUKSET

JA KONFERENSSIT

Näiltä sivuilta löydät tietoa Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen (MKK) järjestämistä täydennyskoulutuksista ja konferensseista. Tervetuloa mukaan! Lisää tietoa MKK:sta löydät osoitteesta mkk.utu.fi

TAPAHTUMAT

Laiva-alan luentopäivät:

Offshoren uusi aalto

26.-27.4.2017 Turku

 

Offshore-markkinoiden ennustetaan nousevan vuosikymmenen lopun aikana. Tähän on hyvä valmistautua nyt.

Luentopäivien tarkoituksena on antaa yleiskuva offshore-toiminnan perusteista ja eri osa-alueista niin liiketaloudellisessa kuin teknisessä merkityksessä.

 

 Tulosta tapahtumakalenteri tästä (pdf)

Studia Maritima -luento

Laivamarkkinat ja Turun telakan tulevaisuuden näkymät

8.3.2017 Rauma ja Turku

 

Luentosarja merenkulkualan aiheista, vapaa pääsy

Kiertotalous, ympäristö ja meriklusteri 25 op -täydennyskoulutuskokonaisuus

22.3.2017-1.3.2018

 

Kiertotalouden on arvioitu tuovan Suomelle jopa 2,5 miljardin euron kasvumahdollisuudet. Opintokokonaisuudessa tarkastellaan kiertotaloutta osana tehokasta liiketoimintaa ja sen hyöty-, kustannus- ja ympäristövaikutuksia. Tavoitteena on perehdyttää opiskelijat kiertotalouden eri osa-alueisiin, sen taustaan

ja kiertotalouden edistämiseen vaikuttaviin tekijöihin.

Studia Maritima -luento

Laivojen ja hyvinvointivaltion rakentajat

- Rauman laivanrakentajien kokemuksia työstään 1960-1980 -luvuilla

4.4.2017 Rauma ja Turku

 

Luentosarja merenkulkualan aiheista, vapaa pääsy

Meriliikenteen uudet polttoaineet

5.4.2017 Helsinki

 

Meriliikenteessä on uusien säädösten ja rikkirajoitusten myötä otettu käyttöön uusia polttoainevaihtoehtoja. Pitkällä aikavälillä yksi ratkaisuista on Itämeren liikenteessä LNG.  Miten polttoaineen jakeluverkosto vastaa kysyntään? Mitä vaihtoehtoja meriliikenteessä on polttoaineiden suhteen ja miten käyttäjät ovat ottaneet vastaan hiljalleen laajentuvan jakeluverkoston ja toimintatavat?

Kuljetusvastuu I

10.5.2017, Helsinki

 

Koulutuksessa perehdytään meri- ja maantiekuljetusten lainsäädäntöön, eri osapuolten vastuisiin ja velvoitteisiin sekä oikeudellisiin kysymyksiin. Erityistä huomiota kiinnitetään asiakirjoihin, kauppa- ja kuljetussopimusten kiinteään suhteeseen ja vastuun

siirtymiseen.

 

Teknologian esittelypäivät

23.5.2017 Pori

 

Teknologian esittelypäivät PK-yrityksille

 

Lue lisää

>

Meriturvallisuusseminaari

6.6.2017 Helsinki

 

Ajankohtaista asiaa meriturvallisuudesta

 

ISPS - Sataman turvapäällikkö

29.-30.8.2017 Helsinki

 

Koulutus antaa valmiudet toimia sataman turvapäällikkönä. Koulutuksessa perehdytään ISPS-koodiin ja kansallisiin määräyksiin, sataman turvallisuusorganisaatioon sekä muihin Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä (IMO) määriteltyihin kurssivaatimuksiin.

 

Laiva-alan luentopäivät:

19.-20.9.2017 Turku

 

Aihe vahvistuu myöhemmin

 

Lue lisää

>

Työturvallisuuskulttuuri satamassa: Turvallinen kuljetusketju yhteisellä työpaikalla

4.10.2017 Helsinki

 

Kuljetusketju haasteineen on vuoden 2017 tapahtuman teemana ja aihetta käsitellään yhteisen työpaikan työturvallisuuden ja satamasidonnaisten toimijoiden näkökulmasta.

Kuljetusvastuu II

11.-12.10.2017, Helsinki

 

Koulutuksessa perehdytään meri- ja maantiekuljetusten lainsäädäntöön, eri osapuolten vastuisiin ja velvoitteisiin sekä oikeudellisiin kysymyksiin. Erityistä huomiota kiinnitetään asiakirjoihin, kauppa- ja kuljetussopimusten kiinteään suhteeseen ja vastuun

siirtymiseen.

 

Lasti- ja kuljetusturvallisuus

14.-15.11.2017, Helsinki

 

Oikeanlainen valmistautuminen ja kuljetuksen tuomien haasteiden ja mahdollisuuksien huomiointi tuotteen suunnittelussa, valmistuksessa, kauppa- ja kuljetussopimuksessa, vakuuttamisessa, vahingontorjunnassa ja kuljetuksen toteutuksessa hyödyttävät kaikkia osapuolia.

 

Merenkulun ja satamatoimintojen perusteet

28.-29.11.2017, Helsinki

 

Koulutus tarjoaa perehdyttävän tietopaketin merenkulku- tai satama-alalla toimiville. Aiheina ovat mm. kauppamerenkulun peruskäsitteet ja säädökset, varustamotoiminta, alustyypit ja rahtimarkkinat. Omana kokonaisuutenaan tutustutaan satamajärjestelmään, satamien toimintaympäristöön ja sidosryhmiin.

 

 

MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUS

 

Turun toimipiste:

ICT-talo

Joukahaisenkatu 3-5 B

5. krs.

20520 TURKU

 

Rauman toimipiste:

Toimistoetappi

Satamakatu 22 C

2. krs

26100 RAUMA

Postiosoite:

Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus

20014 Turun yliopisto

 

Kiertotalous, ympäristö ja meriklusteri 25 op -täydennyskoulutuskokonaisuus

22.3.2017-1.3.2018

Opintokokonaisuudessa tarkastellaan kiertotaloutta osana tehokasta liiketoimintaa ja sen hyöty-, kustannus- ja ympäristövaikutuksia. Tavoitteena on perehdyttää opiskelijat kiertotalouden eri osa-alueisiin, sen taustaan ja kiertotalouden edistämiseen vaikuttaviin tekijöihin.

 

Meriliikenteen uudet polttoaineet

5.4.2017 Helsinki

 

Meriliikenteessä käytettävälle polttoaineelle on uusien säädösten ja rikkirajoitusten myötä löytynyt uusia vaihtoehtoja. Pitkällä aikavälillä yksi keskeisistä ja ratkaisuista on LNG, jolla varmistetaan kustannustehokas ja vähäpäästöinen meriliikenne Itämerellä.

Laiva-alan luentopäivät:

Offshoren uusi aalto

26.-27.4.2017 Turku

Offshore-markkinoiden ennustetaan nousevan vuosikymmenen lopun aikana. Tähän on hyvä valmistautua nyt. Luentopäivien tarkoituksena on antaa yleiskuva offshore-toiminnan perusteista ja eri osa-alueista niin liiketaloudellisessa kuin teknisessä merkityksessä.

 

Merenkulun ja satamatoimintojen perusteet

28.-29.11.2017, Helsinki

 

Koulutus tarjoaa perehdyttävän tietopaketin merenkulku- tai satama-alalla toimiville. Aiheina ovat mm. kauppamerenkulun peruskäsitteet ja säädökset, varustamotoiminta, alustyypit ja rahtimarkkinat.

 

Kiertotalous, ympäristö ja meriklusteri 25 op -täydennyskoulutuskokonaisuus

22.3.2017-1.3.2018

 

Opintokokonaisuudessa tarkastellaan kiertotaloutta osana tehokasta liiketoimintaa ja sen hyöty-, kus-tannus- ja ympäristövaikutuksia. Tavoitteena on pe-rehdyttää opiskelijat kiertotalouden eri osa-alueisiin, sen taustaan ja kiertotalouden

edistä-miseen vaikuttaviin tekijöihin.

 

Merenkulun ja satamatoimintojen perusteet

28.-29.11.2017, Helsinki

 

Koulutus tarjoaa perehdyttävän tietopaketin merenkulku- tai satama-alalla toimiville. Aiheina ovat mm. kauppamerenkulun peruskäsitteet ja säädökset, varustamotoiminta, alustyypit ja rahtimarkkinat.

 

MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUS

MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUS

Kiertotalous, ympäristö ja meriklusteri 25 op -täydennyskoulutuskokonaisuus

22.3.2017-1.3.2018

 

Studia Maritima -luento

Laivamarkkinat ja Turun telakan tulevaisuuden näkymät

8.3.2017 Rauma ja Turku

Studia Maritima -luento

Laivojen ja hyvinvointivaltion rakentajat

4.4.2017 Rauma ja Turku

Meriliikenteen uudet polttoaineet

5.4.2017 Helsinki

Laiva-alan luentopäivät:

Offshoren uusi aalto

26.-27.4.2017 Turku

 

 

Kuljetusvastuu I

10.5.2017, Helsinki

 

 

Teknologian esittelypäivät

23.5.2017 Pori

Meriturvallisuusseminaari

6.6.2017 Helsinki

 

 

ISPS - Sataman turvapäällikkö

29.-30.8.2017 Helsinki

 

 

Laiva-alan luentopäivät:

10.-20.9.2017 Turku

Työturvallisuuskulttuuri satamassa: Turvallinen kuljetusketju yhteisellä työpaikalla

4.10.2017 Helsinki

Kuljetusvastuu II

11.-12.10.2017, Helsinki

Lasti- ja kuljetusturvallisuus

14.-15.11.2017 Helsinki

 

 

Merenkulun ja satamatoimintojen perusteet

28.-29.11.2017 Helsinki

 

Studia Maritima -luento

Laivamarkkinat ja Turun telakan tulevaisuuden näkymät

8.3.2017 Rauma ja Turku

Kiertotalous, ympäristö ja meriklusteri

Koulutusohjelmakokonaisuus

Studia Maritima -luento

Laivojen ja hyvinvointivaltion rakentajat

4.4.2017 Rauma ja Turku

Meriliikenteen uudet polttoaineet

5.4.2017 Helsinki

Laiva-alan luentopäivät:

Offshoren uusi aalto

26.-27.4.2017 Turku

 

Kuljetusvastuu I

10.5.2017, Helsinki

 

Teknologian esittelypäivät

23.5.2017 Pori

Meriturvallisuusseminaari

6.6.2017 Helsinki

 

ISPS - Sataman turvapäällikkö

6.6.2017 Helsinki

 

Laiva-alan luentopäivät

19.-20.9.2017 Helsinki

 

Työturvallisuuskulttuuri satamassa: Turvallinen kuljetusketju yhteisellä työpaikalla

4.10.2017 Helsinki

Kuljetusvastuu II

11.-12.10.2017 Helsinki

 

Lasti- ja kuljetusturvallisuus

14.-15.11.2017 Helsinki

 

Merenkulun ja satamatoimintojen perusteet

28.-29.11.2017 Helsinki