MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUS

 

MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUS

MERENKULKUALAN TÄYDENNYSKOULUTUKSET

JA KONFERENSSIT

Näiltä sivuilta löydät tietoa Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen (MKK) järjestämistä täydennyskoulutuksista ja konferensseista. Tervetuloa mukaan! Lisää tietoa MKK:sta löydät osoitteesta mkk.utu.fi

TAPAHTUMAT

Lasti- ja kuljetusturvallisuus

14.-15.11.2017, Helsinki

 

Oikeanlainen valmistautuminen ja kuljetuksen tuomien haasteiden ja mahdollisuuksien huomiointi tuotteen suunnittelussa, valmistuksessa, kauppa- ja kuljetussopimuksessa, vakuuttamisessa, vahingontorjunnassa ja kuljetuksen toteutuksessa hyödyttävät kaikkia osapuolia.

 

perusteet

ISPS - Sataman turvapäällikkö

29.-30.8.2017 Helsinki

 

Koulutus antaa valmiudet toimia sataman turvapäällikkönä. Koulutuksessa perehdytään ISPS-koodiin ja kansallisiin määräyksiin, sataman turvallisuusorganisaatioon sekä muihin Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä (IMO) määriteltyihin kurssivaatimuksiin.

 

Kiertotalous, ympäristö ja meriklusteri:

Jätehuolto ja ympäristöjärjestelmät

7.-8.9.2017 Vaasa

 

Koulutus perehdyttää osallistujat jätehuoltotoimintojen kehittämiseen ja ympäristöjärjestelmä ISO 14001:seen meriklusterisidonnaisten yritysten näkökulmasta. Koulutuksessa tarkastellaan jätehuoltoa risteilijöillä ja satamissa sekä kuullaan alusten kierrättämisestä ja kokemuksia ympäristöjärjestelmistä.

Laiva-alan luentopäivät:

Verkostot ja projektinhallinta

20.-21.9.2017 Turku

Verkostoitumisen lisääntyessä projektinhallinnan luonne on jatkuvassa muutoksessa. Tiedon ja muutosten hallinnan tärkeys korostuu. Luentopäivillä käsitellään laivanrakennuksen projektinhallintaa laajasti ja esitellään käytännön esimerkkejä niin verkostoveturin kuin toimittajienkin kannalta. Luentopäivät on tarkoitettu erityisesti projektipäälliköille ja –henkilöstölle, yritysten tuotannon ja taloushallinnon avainhenkilöille sekä suunnittelijoille.

 

Työturvallisuuskulttuuri satamassa: Turvallinen kuljetusketju yhteisellä työpaikalla

4.10.2017 Helsinki

 

Kuljetusketju haasteineen on vuoden 2017 tapahtuman teemana ja aihetta käsitellään yhteisen työpaikan työturvallisuuden ja satamasidonnaisten toimijoiden näkökulmasta.

Kuljetusvastuu II

11.-12.10.2017, Helsinki

Koulutuksessa perehdytään meri- ja maantiekuljetuksiin liittyvään lainsäädäntöön, eri osapuolten vastuisiin ja velvoitteisiin sekä oikeudellisiin kysymyksiin. Erityistä huomiota kiinnitetään asiakirjoihin, kauppa- ja kuljetussopimusten kiinteään suhteeseen ja vastuun

siirtymiseen.

Winds of the Future

19.-20.10.2017, Turku

 

Ajankohtaista merenkulusta ammattilaisille.

Merenkulun messujen yhteydessä.

 

Kiertotalous, ympäristö ja meriklusteri:

Ympäristöoikeus

8.-9.11.2017 Kokkola

 

Ympäristölainsäädäntö, yritysten vastuu ja toiminnan valvonta ovat osa koulutuksen sisältöä. Lisäksi luodaan katsaus tulevaisuuden määräyksiin ja vaatimuksiin. Koulutuksessa huomioidaan erityisesti varustamoja ja satamia ohjaavat säädökset.

 

Merenkulun ja satamatoimintojen perusteet

28.-29.11.2017, Helsinki

 

Koulutus tarjoaa perehdyttävän tietopaketin merenkulku- tai satama-alalla toimiville. Aiheina ovat mm. kauppamerenkulun peruskäsitteet ja säädökset, varustamotoiminta, alustyypit ja rahtimarkkinat. Omana kokonaisuutenaan tutustutaan satamajärjestelmään, satamien toimintaympäristöön ja sidosryhmiin.

 

Kiertotalous, ympäristö ja meriklusteri:

Lisäarvojen ja palvelujen tuottaminen

24.-25.1.2017 Rauma

 

Kiertotaloudella ja lisäarvojen ja -palveluiden tuottamisella voidaan vaikuttaa positiivisesti yritysten liiketoimintaan ja kannattavuuteen edistäen samalla kestävää kehitystä. Ympäristöpanostuksia on mahdollista myös hyödyntää yrityksen markkinoinnissa ja viestinnässä. Koulutuksessa perehdytään uusien tuotteiden ja palveluiden suunnitteluun, tuotekehitysprosessiin, hinnoitteluun ja viestintään.

 

 

MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUS

 

Turun toimipiste:

ICT-talo

Joukahaisenkatu 3-5 B

5. krs.

20520 TURKU

 

Rauman toimipiste:

Toimistoetappi

Satamakatu 22 C

2. krs

26100 RAUMA

Postiosoite:

Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus

20014 Turun yliopisto

 

Kiertotalous, ympäristö ja meriklusteri:

Jätehuolto ja ympäristöjärjestelmät

7.-8.9.2017 Vaasa

 

Koulutus perehdyttää jätehuollon ympäristövaikutuksiin ja tunnistamaan jätehuoltotoimintojen kehittämistarpeita ja -kohteita.

 

Laiva-alan luentopäivät:

Verkostot ja projektinhallinta

20.-21.9.2017 Turku

Verkostoitumisen lisääntyessä projektinhallinnan luonne on jatkuvassa muutoksessa. Tiedon ja muutosten hallinnan tärkeys korostuu. Luentopäivillä käsitellään laivanrakennuksen projektinhallintaa laajasti.

 

Kiertotalous, ympäristö ja meriklusteri:

Ympäristöoikeus

8.-9.11.2017 Kokkola

Ympäristöoikeutta lähestytään meriklusterisidon-naisten yritysten, niiden toiminnan ja kiertotalouden näkökulmasta. Ympäristölainsäädäntö, yritysten vastuu ja toiminnan valvonta ovat osa koulutuksen sisältöä. Lisäksi luodaan katsaus tulevaisuuden määräyksiin ja vaatimuksiin.

 

Merenkulun ja satamatoimintojen perusteet

28.-29.11.2017, Helsinki

 

Koulutus tarjoaa perehdyttävän tietopaketin merenkulku- tai satama-alalla toimiville. Aiheina ovat mm. kauppamerenkulun peruskäsitteet ja säädökset, varustamotoiminta, alustyypit ja rahtimarkkinat.

 

Kiertotalous, ympäristö ja meriklusteri:

Lisäarvojen ja palvelujen tuottaminen

24.-25.1.2017 Rauma

 

Kiertotaloudella ja lisäarvojen ja -palveluiden tuottamisella voidaan vaikuttaa positiivisesti yritysten liiketoimintaan ja kannattavuuteen edistäen samalla kestävää kehitystä ja ympäristön hyvinvointia. Taloudellisia panostuksia on mahdollista myös hyödyntää yrityksen markkinoinnissa ja viestinnässä.

 

Kiertotalous, ympäristö ja meriklusteri:

Jätehuolto ja ympäristöjärjestelmät

7.-8.9.2017 Vaasa

 

Koulutus perehdyttää jätehuollon ympäristövaikutuksiin ja tunnistamaan jätehuoltotoimintojen kehittämistarpeita ja -kohteita.

Merenkulun ja satamatoimintojen perusteet

28.-29.11.2017, Helsinki

 

Koulutus tarjoaa perehdyttävän tietopaketin merenkulku- tai satama-alalla toimiville. Aiheina ovat mm. kauppamerenkulun peruskäsitteet ja säädökset, varustamotoiminta, alustyypit ja rahtimarkkinat.

 

MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUS

MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUS

perusteet